Élelmiszer és Papír-írószer házhozszállítás 1993 óta.

Üres bevásárló kosár
Üres a kosár
Belépés | Regisztráció
Saját Lacsi fiókja
Szegedi Paprika

Szegedi Paprika összes terméke az áruházban

A Szegedi Paprika Zrt. kon­zer­vi­pa­ri ter­mé­ke­i fő­ként hú­sa­la­pa­nya­gú­ak, májk­ré­mek, vag­daltak, ké­szé­tel­kon­zer­vek, melegszendvicskrémek. A készétel csa­lád­ba tar­to­zó ter­mé­ke­k vál­to­za­tos­sá­guk­nak kö­szön­hetően na­gyon köz­ked­vel­tek. Ter­mé­ke­ik ha­gyo­má­nyos, jel­leg­ze­tes ma­gyar i­ga­zi íz­vi­lá­got rej­tik ma­guk­ba. Ked­vel­t é­te­lkonzervek: Pacalpörkölt, Pin­ce­pör­költ, Csár­da­fa­la­tok, Ta­nya­si ká­posz­ta, Zöld­sé­ges ap­ró­pe­cse­nye és a Ma­gya­ros­bab egy­tál. A ter­mé­kek hő­ke­ze­lés­sel tar­tó­sí­tot­tak, tar­tó­sí­tó­szert nem tar­tal­maz­nak.
Összesen 6 db termék elérhető.
Ugrás a gyártó weboldalára.

    Fűszerpaprikák

    Hal konzerv

    Készétel konzervek